PBZ prepoznaje važnost volontiranja

Objavljeno 24.09.2015.
24 rujna, 2015

Volontiranje je važan oblik obrazovanja, učenja i stjecanja vještina u sklopu osobnog i profesionalnog razvoja, što je prepoznato i u Privrednoj banci Zagreb koja je nedavno potpisala Povelju o priznavanju kompetencija stečenih volontiranjem.

Povelju su 4. rujna predstavili Mreža mladih Hrvatske, Volonterski centar Zagreb i Sveučilište u Rijeci u partnerstvu s Hrvatskom udrugom poslodavaca, a nakon što je izmjenama i dopunama Zakona o volonterstvu definirano priznavanje i vrednovanje volonterskoga rada, posebice mladih ljudi.

O čemu je zapravo riječ? Povelja je instrument kojim se poslodavce i obrazovni sektor potiče na priznavanje i vrednovanje kompetencija stečenih volontiranjem u procesu ostvarivanja punih ljudskih potencijala. Isto tako, potpisnici dobrovoljno izražavaju spremnost za usvajanje standarda i dobre prakse u procesima zapošljavanja, profesionalnog usavršavanja i napredovanja na radnome mjestu ili mobilnosti u obrazovnom okruženju.

Volontiranje

Poslodavci koji su potpisali Povelju prepoznaju potencijal volontiranja u razvijanju boljega društva, a pritom poboljšavaju i svoj učinak u izgradnji ljudskih potencijala.

Privredna banka Zagreb potpisala je Povelju zajedno sa 20 drugih organizacija, udruga te obrazovnih institucija. Poslodavci koji su potpisali Povelju prepoznaju potencijal volontiranja u razvijanju boljega društva, a pritom poboljšavaju i svoj učinak u izgradnji ljudskih potencijala. Istodobno, obrazovne institucije koje su potpisnice stvaraju poticajno okruženje za razvijanje punih potencijala svojih studenata, čime ispunjavaju i svoju društvenu misiju.

Potpisivanjem Povelje Privredna banka Zagreb ujedno je izrazila spremnost za uvođenje i unaprjeđenje dobre prakse vrednovanja kompetencija stečenih volontiranjem, pri čemu će ih uzeti u obzir kod zapošljavanja, pri napredovanju djelatnika ili u svrhu mobilnosti studenata. Banka je tim postupkom istodobno izrazila i otvorenost za osmišljavanje metoda koje će poticati i vrednovati volonterske napore djelatnika i studenata.

Comments are closed.